2019-09-17 11:50Pressmeddelande

Pressvisning: På väg mot en gemensam arbetsmarknadsregion – hela stråket Lidköping-Skövde blir väg 49

null

Möt företrädare för Skaraborgs kommunalförbund, Lidköping, Skara och Skövde kommuner.

Plats: Väg 49 förbi Skara. Vi träffas vid Julahusets parkering i anslutning till korsningen E20/väg 49

Tid: Torsdag 19 september kl 17.00

Deltagare:
Katarina Jonsson, ordförande i Skaraborgs kommunalförbunds styrelse och Kommunstyrelsens ordförande i Skövde kommun.
Jonas Sundström 1:e vice ordförande i Skaraborgs kommunalförbunds styrelse och Kommunstyrelsens ordförande i Lidköpings kommun.
Ylva Pettersson, styrelsemedlem i Skaraborgs kommunalförbunds styrelse och Kommunstyrelsens ordförande i Skara kommun.

Kommunerna i Skaraborg har möjlighet att bli Sveriges fjärde största arbetsmarknadsregion. En förutsättning är att alla skaraborgare kan nå alla arbets- och studietillfällen i Skaraborg inom rimlig pendlingstid. Uppgraderingen av väg 49 är en avgörande faktor för denna utveckling.

Hela vägsträckan mellan Lidköping och Skövde har uppgraderats till vägnummer 49. Skyltarna på Brogårdsvägen förbi Skara och på väg 184 mot Lidköping byts ut. Flera vägåtgärder genomförs och planeras på sträckan.

Arr: Skaraborgs Kommunalförbund


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten