2021-03-18 08:31Pressmeddelande

Pressvisning - vattensläpp i Varnhem

När: Fredagen den 19 mars kl 14.00

Var: Samling vid besöksparkeringen vid Varnhems klosterkyrka.

Våtmarken som anläggs i Varnhem blir ett välkommet tillskott på många sätt: för den biologiska mångfalden, de boende i området och besökare till Varnhem. Projektet drivs av Skara kommun med delfinansiering genom LOVA-medel för naturvård och från Sparbanksstiftelsen Skaraborg.

Våtmarken anläggs där munkarna en gång använde platsen för fiske och bevattning. Ytan var en del i det sinnrika vattensystem som munkarna anlade vid klostret.

Arbetet med anläggandet av fördämningen till våtmarken har gått över förväntan och det är redan dags att slå på vattentillförseln från bäckar och källor. Välkommen att delta när det händer.

Det beräknas sedan ta ungefär 12 dygn innan vattnet täcker våtmarken och man kan se en sammanhängande vattenspegel.

Föranmälan till kommunikation@skara.se senast fredag kl 12.00. Begränsat antal platser.

Oömma skodon rekommenderas. (För att uppleva påsläppet bäst bör man stå två tredjedelar ner i inloppsrännan mot våtmarken). Håll avståndet!

Deltagare

  • Abbe Sahli, projektledare och miljöstrateg, Skara kommun
  • Ylva Pettersson, kommunstyrelsens ordförande
  • Lars Berg, kommunstyrelsens vice ordförande
  • Marie Wennerholm, turiststrateg, Skara kommun
  • Maria Vretemark, 1:e antikvarie, Västergötlands museum
  • Morgan Johansson, Naturvårdsgruppen
  • Långeruds och Äle miljö-och vattenvård AB


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten