2019-08-26 13:17Pressmeddelande

Pressvisning - Gamla vattentornet, Skara

null

Renoveringen av det gamla vattentornet är inne i en intressant fas. Stålet håller på att byggas upp, stenarbeten pågår på fasaden och stenkonservator är på plats. Välkommen på pressvisning!

TID: Torsdag 29 augusti kl 11.00

PLATS: Gamla Vattentornet, Vattentornsparken (Folkungagatan), Skara

FÖRANMÄLAN: Senast onsdag 28/8 kl 16.00 till projektchef Mikael Leijon, mikael.leijon@skara.se.

Kontaktperson

Mikael Leijon, projektchef

Tel direkt 0511-322 58

Tel vx 0511-320 00

mikael.leijon@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten