2016-04-11 16:33Pressmeddelande

Presskonferens: ​​Möt arkitekten bakom överbyggnaden i Varnhem

null

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS:

Möt arkitekten Magnus Silfverhielm, AIX Arkitekter

Tid: Onsdag 13 april 2016 klockan 11.00
Plats: Varnhemsgården i Varnhem

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Åren 2005-2008 genomförde Västergötlands museum arkeologiska utgrävningar i Varnhem. Resultaten var sensationella. Här fann man ett av landets äldsta rum.

Varnhem visar sig vara en av de viktigaste historiska platserna i Västragötalandsregionen och i Sverige. Just nu pågår byggnationen av ett arkeologiskt skydd över detta rum.

Den s k överbyggnaden börjar ta form. Det är arkitekten och professorn i arkitektur Magnus Silfverhielm från AIX arkitekter i Stockholm, som ritat denna byggnad. På onsdag kommer han till Varnhem!

Han kommer då presentera själva överbyggnaden och hur han tänkt när han ritat denna byggnad.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Du möter:

  • Magnus Silfverhielm, arkitekt AIX arkitekter
  • Maria Vretemark, arkeolog och antikvarisk expert

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Välkommen! Maria Nordström
Projektledare för Projekt överbyggnad i Varnhem
070-890-74 80 e-post: maria.nordstrom@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten