2016-03-15 16:34Pressmeddelande

Presskonferens - Byggstart överbyggnad

null

Tid: Torsdag 17 mars kl 11.00
Plats: Stenkyrkoruinen i Varnhem

Bakgrund
Åren 2005-2008 genomförde Västergötlands museum arkeologiska utgrävningar i Varnhem.Resultaten var sensationella. Här fann man ett av landets äldsta rum. Varnhem visar sig vara en av de viktigaste historiska platserna i VG regionen och i Sverige. Skandinavien kristnades och byggandet av det som skulle komma att bli Sverige tog sin början just här.

Fram till hösten 2014 var kyrkoruinen täckt med 240 m3 Leca-kulor för att skydda murarna mot väder och vind. För 2,5 år sedan bildades en samarbetskonstellation bestående av Skara pastorat, Skara stift, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Skara kommun och Västergötlands museum. Målet var att finna en lösning på hur man skulle kunna rädda och skydda stenkyrkoruinen i Varnhem med byggandet av ett arkeologiskt skydd.

Nu börjar vi snart att bygga!
Just nu pågår de sista arkeologiska utgrävningarna innan byggstart. Västergötlands museum är på plats. De har den senaste veckan gjort nya unika fynd. Detta vill vi gärna presentera för er. Dessutom kommer den entreprenör som ska utföra själva byggnationen att vara på plats. Tidsplanen fram till färdigt bygge är också klar!

Du möter:

  • Maria Vretemark, arkeolog och antikvarisk expert
  • Byggentreprenör
  • Maria Nordström, projektledare projekt överbyggnad i Varnhem

Välkommen!

Maria Vretemark

Arkeolog Västergötlands Museum

Maria Nordström

Projektledare för Projekt överbyggnad i Varnhem
Telefon 070-890 74 80


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten