2024-06-05 09:18Pressmeddelande

Pressinformation om EU-valet i Skara kommun

Om EU-valet hittills

Valmyndigheten ser hittills en ökning av förtidsröstningen med 20 procent jämfört med valet 2019. När det gäller Skara kommun har valdeltagandet hittills ökat i den centrala förtidslokalen, medan det vid förtidsröstningarna i övriga orter i kommunen i stället har minskat något.

Vad händer nu?

Förtidsröstningen fortsätter i Skara stadshus aula till och med valdagen. På valdagen den 9 juni är alla vallokaler och förtidsröstningen öppna kl. 8.00-21.00.

Ambulerande röstmottagning, för personer som själva inte kan ta sig till en röstlokal, går att beställa fram till valdagen kl. 15.00 via telefonnummer 070-840 46 90.

Preliminär rösträkning den 12 juni (även kallad onsdagsräkningen) är öppen för allmänheten och startar kl. 9.00 eller efter valnämndens sammanträde. Rösträkningen är i Skara stadshus, Djäknesalen.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Lena Skogh
Nadja Wahlborg