2020-06-11 09:41Pressmeddelande

​PRESSINBJUDAN/PRESSMEDDELANDE: Snart kör de i gång - Skaras första unga kommunutvecklare!

I år fanns en ny typ av feriepraktik i Skara kommun att söka; "Ung kommunutvecklare". Platserna gick till tre ungdomar mellan 16 och 17 år, som om några dagar börjar sin tre veckor långa praktik med bas i Skara stadshus och utvecklingsenheten. Konceptet har tidigare testats av ett flertal kommuner i landet och tanken är att fånga upp ungdomars synpunkter, idéer och förbättringsförslag, genom att låta dem få insyn i kommunens arbete och att ge dem kunskap i hur man kan påverka sin kommun.

Under sin tid i kommunen kommer de bland annat att arbeta med LUPP-enkäten som genomfördes hösten 2018. LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och i den tillfrågas ungdomar om skolgång, fritid, politik, hälsa och trygghet. Rapporten visar bland annat att det finns ett ökande intresse bland unga att delta i påverkansarbete genom att till exempel ta kontakt med politiker, lämna in medborgarförslag eller vara aktiv i sociala medier. De unga kommunutvecklarna kommer att arbeta med undersökningens resultat och föra dialog med tjänstemän och politiker om förbättringsområden.

- Det är viktigt att lyssna på våra medborgare och låta dem vara delaktiga och påverka, det är dem vi finns till för. Barnen och ungdomarna i Skara är vår framtid, säger Carolina Esping, utvecklingschef.

De unga kommunutvecklarna kommer få besöka samtliga enheter vid kommunledningsförvaltningen, kommunalråd och oppositionsråd och få information om hur en kommun styrs och fungerar.

- I höstas bjöd elevrepresentanter in kommunledningen till en demokratidag där vi pratade om hur vi stärker ungdomars inflytande i Skara. Nu blir en av idéerna verklighet, och det är jag väldigt glad över. Jag ser fram emot att kraften i de här ungdomarnas förslag, visioner och kritiska ögon ska riktas mot att utveckla vår kommun. Det ska bli spännande att se hur de formar sina uppdrag och vad de kommer fram till. De är varmt välkomna att sätta avtryck i Skara!, säger Ylva Pettersson, kommunalråd.

Exakt vad de tre veckorna kommer att resultera i är inte klart ännu, utan får till stor del styras utifrån ungdomarnas intressen. En stor del av dagarna kommer att utgöras av eget arbete och det kan bland annat handla om att utveckla sidor på skara.se med fokus på ungdomsdemokrati och möjligheter som ung att påverka.

-------------------------------------------

De unga kommunutvecklarna börjar sin feriepraktik den 15 juni. Då finns möjlighet att vara med och möta dem och handledarna för praktikperioden, utvecklingschef Carolina Esping och folkhälsoplanerare Karin Skagelin.
För aktuell plats och tid och för eventuella frågor, kontakta Carolina Esping. Telefon 0511-324 37, epost:
carolina.esping@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten