2018-02-02 16:21Pressmeddelande

PRESSINBJUDAN: Tillsammans för ett tryggt Skara

null

Måndagen den 5 februari kl. 13 är media välkomna till pressträff. Tillsammans jobbar vi för ett tryggt Skara. Skara kommun har idag ett nära samarbete med Polisen och Samhällsskydd Mellersta Skaraborg med vilka vi för en tät dialog för ett tryggt Skara. På pressträffen finns kommunalråd Fredrik Nordström (S), kommundirektör Gustaf Olsson, säkerhetssamordnare Bengt Nilsson, kommunpolis Oscar Svantesson och Christian Carlsson från Samhällsskydd Mellersta Skaraborg.

Tid och plats

Vi möts upp i receptionen, Skara kommun, Stortorget 2 i Skara kl. 13.00 måndagen den 5 februari 2018.

Bakgrund

Medborgarlöfte 2017

Medborgarlöften är en del av polisens och kommunens samverkansöverenskommelse om långsiktigt brottförebyggande och trygghetsskapande arbete. Löftet utgår från den lokala problembilden och prioriteras genom medborgardialog, medarbetardialog vid polisen samt gemensam kunskap inom polisen och kommunen.

Problembild

Den upplevda tryggheten som invånarna i Skara beskriver är inte överensstämmande med den reella risken för att bli utsatt för brott. I nationell jämförelse och även i jämförelse med liknande kommuner har Skara en större grad av trygghet. Enstaka allvarliga händelser, faktisk ökning av antalet anmälda brott i kombination med stort fokus på otrygghetsfrågor i media kan ha bidragit till upplevelsen.

Våldsbrott i offentlig miljö sker i Skara på några få platser i anslutning till krogmiljö och runt resecentrum. Trenden för denna kategori brott är ökande.

Det råder en osund cykelkultur, framförallt i Skara centrum. Beteenden som vittnar om okunskap om trafikregler, bristande respekt för gällande lagstiftning samt bristande kontroll från polisen beträffande efterlevnad av regler.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten