2016-09-08 15:28Pressmeddelande

Pressinbjudan taklagsfest

null

INBJUDAN TAKLAGSFEST
ARKEOLOGISKT SKYDD ÖVER SVERIGES ÄLDSTA RUM

ONSDAG 14 SEPTEMBER KL 13.00 PLATS: STENKYRKORUINEN I VARNHEM, KULLEN BAKOM KLOSTEROMRÅDET

Byggnationen av ett arkeologiskt skydd, ”överbyggnaden”, över Sveriges äldsta rum är igång. Taket är nu färdigt och det är dags för taklagsfest! För första gången finns det möjlighet att komma in i överbyggnaden i Varnhem och uppleva det vackra rummet som nu tar form över Sveriges äldsta kyrkoruin.

I samband med taklagsfesten ges en kort presentation av byggprojektet, den historiska platsen och planerna för framtiden. Förutom byggentreprenören, Bygghyttan AB och våra finansiärer kommer också speciellt inbjudna gäster att närvara.

Bakgrund

Åren 2005-2008 och 2015 genomförde Västergötlands museum arkeologiska utgrävningar i Varnhem. Resultaten är sensationella. Varnhem visar sig vara en av de viktigaste historiska platserna i VG regionen och i Sverige. Skandinavien kristnades och byggandet av det som skulle komma att bli Sverige tog sin början just här. I och med fynden i Varnhem har Sveriges historia skrivits om!

Det är arkitekten och professorn i arkitektur Magnus Silfverhielm från AIX arkitekter i Stockholm, som ritat denna byggnad.


Du möter

Maria Vretemark, arkeolog och antikvarisk expert, Västergötlands museum
Maria Nordström, projektledare ”Projekt Överbyggnad i Varnhem, Skara pastorat
Marie Wennerholm, turistchef, Skara kommun
Ingvar Blixt, byggprojektledare Ritningens Arkitekter, Skövde
Erik Kämpe, VD Bygghyttan AB, Karlsborg

Välkommen!


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten