2021-10-20 08:46Pressmeddelande

Pressinbjudan: Skara kommun gör en unik satsning inom funktionshindersverksamheten

Under drygt två år har omsorgsförvaltningen i Skara kommun satsat på att kompetensutveckla all personal på förvaltningens gruppbostäder.

Personalen har fått gå utbildning i förhållningssättet Marte Meo. Det är latin som fritt översatt betyder ”av egen kraft”. Metoden bygger på studier kring hur föräldrar och barn naturligt samspelar med varandra. Det är i just i familjebehandling som metoden börjat utvecklats, men den har även stort värde i andra typer av relationer, som lärare – elev, brukare – vårdare mm.

  • Detta är en unik satsning! Vår utbildare som riggat hela utbildningssatsningen är anställd här i kommunen som MarteMeoterapeut. Under de här åren har han helt ägnat sig åt det här, vilket känns otroligt fantastiskt och lyxigt. Nu är all personal på gruppbostäder färdigutbildade och detta vill vi givetvis uppmärksamma, säger Monica Johansson avdelningschef på omsorgsförvaltningen.

Den satsning som förvaltningen gjort är ett led i den utvecklingsplan som finns för funktionshinderverksamheten i Skara. Och även en unik satsning i Marte Meo-sammanhang. Nu återstår att bibehålla kunskapen i organisationen och genomföra ytterligare utbildningsinsatser för andra personalgrupper inom funktionshinderverksamheten

När?

Den 22 okotber mellan klockan 8-12 och 13-17 i Stadshusets Aula. 

Program för dagen (sker 2 ggr under dagen 8-12 och 13-17)

  • Inledningsfilm från omsorgsnämndens ordförande Gunilla Druve Jansson och förvaltningschef Pernilla Magnusson.
  • Inledningstal från avdelningschef Monica Johansson
  • Inspirationsföreläsning av Åse Ljungquist, leg psykoterapeut och Marte Meo examinator.
  • Avslutningsreflektioner från Marte Meo-utbildare, Mats Elmehed
  • Gruppdiskussioner med personalen som medverkat i utbildningen
  • Tillsammans och framåt. Vad gör vi nu? Enhetscheferna Jessica Persson och Marianne Wallgren summerar

Frågor?

Monica Johansson
Avdelningschef omsorgsförvaltningen
Telefon: 0511-325 40
E-post: monica.johansson3@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom