2017-02-20 09:00Pressmeddelande

Pressinbjudan: Skara kommun drar ut på landsbygdsturné

Som en konsekvens av den landsbygdsstrategi som Skara kommun antog under 2016 och som en del av vår näringslivsstrategi anordnar vi i februari och mars fyra träffar på landsbygden där vi vill träffa människor som är intresserad av en mer företagsam landsbygd. Detta för att tillsammans med dem prata om hur entreprenörskap och företagande kan utvecklas på landsbygden.

Med anledning av detta vill vi bjuda in pressen till en träff där vi kommer ge mer information om träffarna samt kommunens arbeta med att utveckla landsbygden och näringslivet på landsbygden.

När: 23 februari klockan 10.00
Plats: Rådhuset, Stortorget 2, Skara
Medverkande: Ulf Lindén, näringslivsutvecklare

Varmt välkommen!


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten