2021-11-26 12:59Pressmeddelande

Pressinbjudan: Samråd om översiktsplan för Skara kommun

Översiktsplanen är det viktigaste dokumentet för Skaras framtida tillväxt och attraktionskraft.

Den pekar ut riktningen för mark- och vattenanvändning fram till 2040.

Översiktsplanen ska inspirera och underlätta för alla som vill bidra till Skaras utveckling, och möjliggöra för kommunen att på bästa sätt ta hand om och möta upp dessa möjligheter.

 

Nu går översiktsplanen ut på samråd. Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Därför vill vi uppmana alla boende och näringsidkare att tycka till.

 

Pressvisning

Tid: Tisdag 30 november kl 14.00

Plats: Kontaktcenter, Skara Stadshus

 

  • Ylva Pettersson, kommunstyrelsens ordförande
  • Fredrik Nordström, oppositionsråd
  • Linda Esseholt Hermansson, kommundirektör

 

På plats för frågor och för att visa utställningen om översiktsplanen finns även

  • Malin Tell, tf planchef
  • Linda Fröberg, projektledare


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Utvecklingsledare, tf planchef
Malin Tell