2016-12-19 11:52Pressmeddelande

Pressinbjudan: Överbyggnaden i Varnhem är nu klar

null

ONSDAG 21 DECEMBER 2016 KL. 13.00
PLATS: I ÖVERBYGGNADEN,PÅ KULLEN BAKOM KLOSTERKYRKAN I VARNHEM

Byggnationen av ett arkeologiskt skydd, ”Överbyggnaden”, över Sveriges äldsta rum är nu klar. Bygghyttan i Karlsborg AB har utfört själva byggnationen. Under hela projektperioden har Skara Pastorat varit projektägare. Nu lämnar pastoratet över stafettpinnen till Stiftelsen Västergötlands Museum som nu tar över driften och verksamheten av Överbyggnaden. Detta har möjliggjorts genom ett drift- och verksamhetsstöd från Skara kommun.

Bakgrund
Åren 2005-2008 genomförde Västergötlands museum arkeologiska utgrävningar i Varnhem.Resultaten var sensationella. Varnhem visar sig vara en av de viktigaste historiska platserna i VG regionen och i Sverige. Skandinavien kristnades och byggandet av det som skulle komma att bli Sverige tog sin början just här. I och med fynden i Varnhem måste Sveriges historia skrivas om. Det är arkitekten och professorn i arkitektur Magnus Silfverhielm från AIX arkitekter i Stockholm, som ritat denna byggnad.

Vad händer nu med Överbyggnaden? Vad ska Överbyggnaden användas till?
Vad ska förmedlas i Överbyggnaden? Vem är Överbyggnaden till för? 

Du möter
Carl Sjögren, domprost Skara pastorat
Hanna Eklöf, museichef Västergötlands Museum
Fredrik Nordström, kommunalråd Skara
Maria Vretemark, arkeolog och antikvarisk expert, Västergötlands Museum


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten