2021-02-12 12:46Pressmeddelande

PRESSINBJUDAN: Om kommunens trygghetsarbete och resultatet från Brå:s medborgardialog

null

Välkommen till pressträff! Vi presenterar resultatet från höstens medborgardialog om trygghet och kommunens arbete med trygghetsfrågor. Vi kommer bland annat att prata om årets aktiviteter inom Brottsförebyggande rådet (Brå) och Effektiv samordning för trygghet (EST). Polisen kommer också att delge delar av sin medarbetarundersökning, där man undersökt vad poliser själva anser vara viktigast att arbeta med ur ett trygghetsperspektiv.

Tid och plats: tisdagen den 16 februari kl. 08.30 via Skype. För att få Skypelänken, mejla edith.rudstrom@skara.se

På pressträffen deltar säkerhetssamordnare Bengt Nilsson, kommunpolis Elisabeth Oliv och kommunalråd Ylva Pettersson (M).


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten