2022-09-22 07:20Pressmeddelande

PRESSINBJUDAN: Motionsloppet Skaravarvet

Den 30 september bjuder Daglig verksamhet in till öppet hus med motionsloppet Skaravarvet. Loppet vänder sig till personer som ingår i verksamheter inom ramen för lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (lss) samt socialtjänstlagen (SoL).

Praktisk information: Välkommen den 30 september. Loppet startar kl. 10.00 vid Valhallagatan 51-53, målgång på samma plats. Öppethus kl. 14-17 vid Vallgatan 51, Café Glasbacka och Elvan/Unik Butik.

Daglig verksamhet och sysselsättning är en del av Avdelningen stöd och behandling i Skara kommun och består av ett flertal olika verksamheter. Målet med verksamheten är att främja individernas personliga utveckling och därigenom öka möjligheten till större delaktighet i samhället. Det gör vi genom att erbjuda meningsfull daglig verksamhet och sysselsättning, utifrån den enskildes behov och önskemål. Verksamheten riktar sig till medborgare inom ramen för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (lss) och socialtjänstlagen (SoL).

För mer information

Kontakta Monica Smedman, 0511-327 90, monica.smedman@skara.se 


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.