2019-01-28 15:30Pressmeddelande

PRESSINBJUDAN: Medborgarfokus på årets utvecklingskonferens

null

För tredje året i rad arrangerar Skara kommun en utvecklingskonferens som en del av kommunens styrprocess och arbetet med budget och plan för 2020. På konferensen deltar nämnderna, kommunledningen, förvaltningschefer, bolags-VD, controllers och verksamhetsutvecklare på förvaltningar och bolag.

– Syftet är att ge kunskap om hur vi styr mot våra uppsatta mål och bidra till att skapa en gemensam bild för Skaras utmaningar, budget och planeringen för kommande år säger utvecklingschef Carolina Esping, som står bakom arrangemanget.

Årets konferens har fokus på medborgaren och Statistiska centralbyrån kommer för att presentera Skaras resultat i medborgarundersökningen 2018. Media är särskilt välkomna på tisdagsförmiddagen.

Program tisdagen den 29 januari

08.30 – 09.00 Inledning med kommunalråd Ylva Pettersson och kommundirektör Gustaf Olsson.

09.00 – 09.30 Kaffe och tid för frågor till Ylva och Gustaf från media

09.30 – 10.30 Styrmodell och styrprocess

10.30 – 11.30 Omvärldsanalys utifrån perspektiven: medborgare, verksamhet, personal, miljö, folkhälsa, tillväxt och utveckling samt ekonomi.

12.30 – 13.45 SCB presenterar resultatet från medborgarundersökningen

Program onsdagen den 30 januari

08.30 – 11.30 Föreläsning om ansvarsfördelning mellan förtroendevald och tjänsteperson

Plats: Vilanhallen 1, Skara


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten