2019-10-23 10:46Pressmeddelande

PRESSINBJUDAN: Läsförmågan hos barn sjunker - familjecentralen och biblioteket i samarbete för att främja läsglädje

Skara bibliotek och familjecentralen arbetar mot samma mål – alla vill vi ge barnen i Skara en bra start och en del i detta är att förmedla läsglädje, då den främjar språkutvecklingen. Med ett rikt ordförråd kommer du långt i livet. Detta är tanken bakom varför de har inlett ett nytt samarbete, som startade under våren 2019. Det började med att biblioteket kom till familjecentralen för att lära känna familjerna som hängde där och nu har familjecentralen förlagt några av sina fredagsverksamheter till biblioteket.

Familjecentralen har ett stort kontaktnät och känner nästan alla barnfamiljer i Skara, vilket är en bra ingång när man vill nå ut till många. Biblioteket slåss mot många fördomar hur det var förr på biblioteken. I dagens moderna informationssamhälle har biblioteken samma uppdrag mot läsfrämjande, men jobbar med helt nya metoder, då läsandets former har ändrats.

Välkomna till vår nästa träff på Allemansland fredag 25 oktober klockan 9-12, då familjecentralen, med barn och föräldrar, förlägger sin verksamhet på lek- och lärutställningen Allemansland på gamla biblioteket i Skara.

Kontaktperson: Johanna Müntzing, Bibliotekarie, Skara bibliotek: 0511-320 74


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten