2016-12-14 08:00Pressmeddelande

Pressinbjudan: Kom och besök Världens Bästa Klass!

null

Världens Bästa Klass (VBK) är ett projekt utformat av elevhälsan i Skara kommun med syftet att höja elevernas sociala kompetens samt ge verktyg för att hantera olika sociala sammanhang. Årskurs 2 på Källeskolan var den första klassen som deltog i projektet som nu har varit igång i flera klasser.

Som ett resultat av projektet har eleverna tidigare bjudit in sina föräldrar till en vernissage där de visade upp tavlor de målat utifrån olika teman i projektet, som t.ex. trygghet, vänskap och arbetsro. Nu har de även bjudit in sina föräldrar till en teater som de själva gjort som en fortsättning på VBK-projektet. Vi vill samtidigt ta tillfället att bjuda in press och media.

När: Måndag 19 december
Tid: Klockan 19.00
Var: Källeskolans idrottssal

Välkommen!

Om projektet

Projektet är utformat och uppstartat av elevhälsan i kommunen, som arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Innehållet i projektet utformas utifrån observationer i klassen och samtal med pedagoger. Arbetet sker genom diskussion i små grupper, tillsammans med en pedagog, där alla ska få möjlighet att uttrycka sin åsikt. Fokus är på hur eleven själv kan påverka sin situation och visa att det är möjligt att bryta negativa mönster och istället utvecklas i en positiv riktning. Varje träff har ett tema som till exempel självkänsla, vänskap, samarbete.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten