2023-09-05 15:01Pressmeddelande

Pressinbjudan: En fin detalj i stadskärnan

Nu påbörjas arbetet med att foliera elskåp i Skaras stadskärna. På tjugo utvalda elskåp kommer invånare och besökare att få  möjlighet att lära sig mer om staden. Varje skåp kommer att förses med ett gammalt foto från kvarteret där elskåpet står, en fin detalj i stadskärnan som bidrar till spännande information och kunskap. På varje skåp finns också en QR-kod som länkar till mer utförlig information om kvarteret.  Arbetet sker i samarbete med Skara Gille och beräknas vara klart under hösten/vintern.

Utifrån motiven på elskåpen tas också en ny temavandring  om dåtida Skara fram.

I veckan börjar bilderna sättas upp och pressen bjuds in att medverka.

Tid: 7 september kl 11.00

Plats: Klostergatan

Medverkande:  Gunilla Druve Jansson (C), Kommunstyrelsens ordförande, Ylva Pettersson (M), oppositionsråd, Per-Åke Petterson (S), Barbro Hassel, Skara Gille, Peter Blom, Skara kommun.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom