2018-03-06 08:00Pressmeddelande

PRESSINBJUDAN: Det här gör vi med anledning av lägesbilden i Skara

null

Polisen har efter vinterns incidenter i Skara tagit fram en underrättelserapport. Nu har rapporten resulterat i ett åtgärdsprogram för 2018. Satsningen från Polisen täcker hela året och omfattar bland annat samarbete med kommunens skolor, Ungdomens hus, socialtjänst samt plan- & byggenheten för att förbättra de fysiska miljöerna.

På pressträffen medverkar lokalpolisområdeschef Västra Skaraborg Fredrik Malm, kommunalråd Fredrik Nordström (S) och kommundirektör Gustaf Olsson. Under pressträffen kommer Fredrik Malm att berätta vad polisen konkret gör under 2018 utifrån den framtagna lägesbilden.

Tid och plats

Vi möts upp i receptionen, Skara kommun, Stortorget 2 i Skara kl. 13.00 torsdagen den 8 mars 2018.

Bakgrund

Den 5 februari höll Skara kommun en pressträff om samarbetet för att öka tryggheten i Skara. Det här är en fortsättning där Polisen kommer att presentera konkreta åtgärder utifrån den underrättelserapport som är framtagen.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten