2020-10-20 13:26Pressmeddelande

Positiva reaktioner från besökarna på Meröppet

null

Cirka hundra besök har gjorts under Meröppet-tid den första veckan, en siffra som väntas stiga allteftersom fler tar till sig möjligheten att kunna besöka biblioteket utanför de ordinarie bemannade öppettiderna. Besökarna har enbart gett positiv respons men biblioteket har ändå valt att arbeta med hur alla besökare ska kunna känna sig trygga.

Det har nu gått en dryg vecka sedan biblioteket i Skara smög igång med Meröppet. Meröppet innebär att man kan besöka biblioteket även när det inte finns personal på plats, till exempel på helger och kvällar.

– Intresset har varit stort, Under den här första veckan har ett sextiotal personer registrerat sig för Meröppet och många fler visat intresse för att göra det, säger IT-bibliotekarie Jenny Brenander, som varit en av projektledarna för Meröppet.

Det enda man behöver göra för att besöka biblioteket utanför ordinarie öppettider är att ordna ett lånekort om man inte redan har det, ta del av en kort informationstext och få en enkel genomgång av personalen,

– Behörigheten är alltså inget man får automatiskt och inget vi utfärdar på distans. Det har att göra med att vi vill att alla ska känna till vilka regler som gäller och ge besökaren en chans att ställa frågor. Det är ju ett utökat ansvar man som besökare väljer att ta, förklarar Jenny Brenander.

I slutet på förra veckan fick biblioteket bifall från Datainspektionen på sin ansökan om kameratillstånd, så inom kort kommer biblioteksentrén att filmas under Meröppet-tid på kvällarna. Personal från vaktbolag går också en rond vid stängning för att säkerställa att allt är i sin ordning och ingen dröjer sig kvar i byggnaden.

– Detta är åtgärder vi vidtagit för att alla ska känna sig trygga i biblioteket även när det inte finns personal där, säger bibliotekssamordnare Sarah Lundén. Än så länge har gått lugnt och städat till, och vi har bara fått positiv respons från de som testat att komma hit under Meröppet-tid, avslutar Sara.

I en brevlåda kan man lämna synpunkter, frågor och förslag gällande Meröppet. Biblioteket tar till sig de synpunkter som kommer in och kommer kontinuerligt att arbeta med att ytterligare förbättra konceptet.

Kontaktpersoner


Jenny Brenander, bibliotekarie
Telefon 0511-320 41

Sara Lundén, bilbiotekssamordnare
Telefon 0511-320 76


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten