2019-01-07 13:00Pressmeddelande

Positiv trend i medarbetarenkät

null

Under måndagen delges samtliga arbetsplatser i kommunen resultatet av 2018 års medarbetarundersökning, som genomfördes i början av oktober 2018.

Undersökningen genomfördes senast under hösten 2016 och även hösten 2014 gjordes en undersökning. Regelbundenheten ger kommunen möjlighet att se hur resultatet utvecklas över tid.

Undersökningen ger samtliga medarbetare möjlighet att tycka till om sin arbetsmiljö och få möjlighet att uttrycka hur man upplever sin arbetssituation. Undersökningen ger en bra uppfattning om hur kommunen upplevs som arbetsplats och arbetsgivare. Den ger också bra signaler om vad vi kan bli bättre på.

- Sammanfattningsvis kan vi konstatera att medarbetarna trivs väl med sitt arbete och att det i flertalet frågor skett en positiv utveckling jämfört med 2016 års svar, säger personalchef Kjell-Ove Karlsson.

De frågor som får lägre omdömen är frågor som har med ”organisation och struktur” att göra – t ex om nödvändiga resurser finns.

- En springande punkt för våra medarbetares trivsel är ledarskapet. I kommunen har en majoritet förtroende för sin närmaste chef. Detta resultat är viktigt att förvalta, säger kommundirektör Gustaf Olsson.

Arbetsgivaren kommer nu tillsammans med personalorganisationer och medarbetare på alla nivåer i organisationen att analysera resultatet och arbeta med att bibehålla goda resultat och arbeta med förbättringar där så krävs.

Frågor kring undersökningen kan i första hand ställas till personalchef Kjell-Ove Karlsson.

Gustaf Olsson
Kommundirektör
Telefon 0511-324 27

Kjell-Ove Karlsson
Personalchef
Telefon 0511-320 25


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten