2018-11-09 10:08Pressmeddelande

Personlig rådgivning ovärderlig för ett mer hållbart samhälle

null

Digital information är viktig men för att göra verklighet av idéer och planer är personlig rådgivning ovärderlig, visar ny forskning. Personlig rådgivning erbjuds kostnadsfritt av den kommunala energi- och klimatrådgivningen för företag, organisationer och privatpersoner.

Goda råd är inte dyra! heter den nyligen publicerade uppsatsen av Are Kjeang, Karlstad universitet. Uppsatsen beskriver hur viktig personlig energirådgivning är i ett alltmer digitaliserat samhälle. Digital information och tjänster ger många möjligheter, men räcker inte fullt ut. Resultatet från studien visar att den viktiga personliga kontakten med en oberoende rådgivare behövs för att diskutera det man läst sig till och sätta i relation till de egna möjligheterna och förutsättningarna.

Skara, Götene, Vara, Essunga och Grästorp har en gemensam energi- och klimatrådgivning som servar företag, organisationer och privatpersoner med rådgivning.

Flera bostadsrättsföreningar som kontaktat energirådgivningen har fått lära sig vikten av aktiv förvaltning med långsiktig energieffektivisering och vad man bör tänka på vid solcellsinstallationer. De har även fått information om vilka lösningar för elbilsladdning som rekommenderas.

Det personliga mötet ute på företag har visat sig vara en framgångsfaktor.

-  Det är först på plats som man ser hur saker fungerar, vilka lösningar som man kan erbjuda kunden för att minska på sin energianvändning, säger energirådgivare Thomas Skagenborg.

Som ett exempel nämner han Adelsåsens Kalkon i Stora Levene, som tidigt i våras gjorde en energigenomgång med hjälp av rådgivningen. Utifrån listan med förslag på energieffektiviseringar som presenterades fick företaget en bra grund för en långsiktig energiplan. Egna förslag kan läggas till efterhand och lönsamhetsbedömas.

- Företaget fick även tips om att ansöka till Klimatklivet för att konvertera bort sin olja. En ansökan skickades in med hjälp av Lokalproducerat i Väst och har nu blivit beviljad. En bioenergipanna för att värma lokaler och varmvatten håller nu på att provköras. Pannan eldas med lokal flis från sågverket på andra sidan vägen, avslutar Thomas Skagenborg.

Föreläsningsserie om hållbar livsstil och smarta val

I november genomför energirådgivarna en föreläsningsserie som belyser hur vi lever och hur vi kan lära oss minska energianvändningen och klimatutsläpp genom smarta val.

Föreläsningarna genomförs i samarbete med Studiefrämjandet på följande platser:

Götene: 13/11, Götenesalen i Centrumhuset
Vara: 22/11, Biblioteket
Grästorp: 22/11, Bellmansalen i Biblioteket
Skara: 28/11, Prubbasalen i Biblioteket
Nossebro: 29/11, Läshörnan i Biblioteket

Kontaktpersoner på energi- och klimatrådgivningen

Thomas Skagenborg; telefon: 0511-32554
e-post: thomas.skagenborg@skara.se

Camilla Funke;telefon: 0511-32577
e-post:camilla.funke@skara.se

Mer om de nationella satsningarna

Satsningen inom solel och hållbara transporter utförs på uppdrag av Energimyndigheten och samordnas av landets alla energikontor. Projekten pågår till och med hösten 2019.

I det nationella projektet har tre energimässor i samarbete med Nossebro Energi, Grästorps Energi och Skara Energi arrangerats under året. Alla tre mässorna var välbesökta och har säkert resulterat i flera solcellsanläggningar och ett ökat kunnande om elbilar och olika laddlösningar. Antalet ansökningar i de fem kommunerna av investeringsstödet för solceller har nästan tredubblats från 52 ansökningar 2017 till 152 till sista oktober i år.

Kontakt nationella projektet för solel

Alvar Palm, projektledare, Energikontoret Hållbar Utveckling Väst
Tel: 076-502 09 93
E-post: alvar.palm@hallbarutvecklingvast.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten