2016-10-04 08:30Pressmeddelande

Pernilla Magnusson ny chef för omsorgsförvaltningen i Skara kommun

Idag är det klart att det blir Pernilla Magnusson som tillträder tjänsten som förvaltningschef för omsorgsförvaltningen den 4 oktober 2016.

Pernilla Magnusson är 43 år, bosatt i Lidköping och har en fil kand i arbets- och organisationspsykologi från Göteborgs universitet och hon arbetar idag som tillförordnad förvaltningschef. Pernilla har arbetat i Skara kommun under ett antal år varav 8 år i olika chefsbefattningar, senast som avdelningschef för funktionshinder.

Efter höstens rekryteringsprocess som genomfördes i samarbete med Tarasso AB står det klart att Pernilla Magnusson är den person som bäst matchar den kravprofil som kommunen har satt upp.

- Det har kommit flera intresseanmälningar och vi hade till slut två riktigt bra sökanden till tjänsten, valet föll på Pernilla Magnusson, säger kommundirektör Ulrika Strandroth Frid. Hon är en drivande och resultatorienterad chef och ledare och en person som har en gedigen erfarenhet av att leda genom andra chefer och har fokus på samarbete.

-  Jag trivs mycket bra i Skara kommun, säger Pernilla Magnusson. Det som lockar i det nya uppdraget är alla de möjligheter vi har att dels leverera välfärd av god kvalitet men också våra möjligheter att se på framtida utmaningar tillsammans med andra.

Skara precis som andra kommuner står inför stora utmaningar när det gäller välfärdsområdet där fortsatt fokus på utveckling, processer och systematiskt förbättringsarbete är av stor vikt, inte minst digitaliseringen. Omsorgsförvaltningen omfattar äldreomsorg, funktionshinder, IFO med en avdelningschef för var och en av dessa verksamheter. Förvaltningen har en budget på ca 600 mkr och cirka 750 medarbetare.

Förvaltningschefen är underställd kommundirektören och ingår i kommunens ledningsgrupp.

Tidigare förvaltningschefen Lena Bjugård Bränfeldt slutade sin tjänst den 1 september i år för att tillträda tjänsten som sektorschef i Göteborgs stad.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten