2021-12-22 13:35Pressmeddelande

Parkeringstider på prov - vad tycker Skaraborna?

Tretimmars parkering på försök i SkaraTretimmars parkering på försök i Skara

Sedan september 2020 har enhetliga parkeringstider praktiserats i Skara på prov. Fem av de större kommunala parkeringsytorna i stadskärnan som tidigare haft varierande tider fick parkeringstid på tre timmar. Nu vill kommunen veta vad invånare, besökare och näringsidkare tycker om testperioden.

 

Testperioden är resultatet av en dialog med näringsliv och invånare inför framtagningen av  Skaras parkeringsstrategi. I dialogen framkom att många önskade sig enhetligare tider i stadskärnan. Testet infördes i september 2020 och skulle gälla i ett halvår, men förlängdes på grund av pandemin och för att få ett bättre underlag för utvärdering. Nu går kommunen ut brett med en enkät för att höra hur försöket med enhetligare parkeringstider har slagit ut.

 

Malin Tell är tf planchef och sammankallande i kommunens mobilitetsgrupp som samordnar att aktiviteterna i den beslutade parkeringsstrategin genomförs.

 

 - För att kunna göra en bra utvärdering så är det viktigt för oss att få våra kommuninvånare och handlares syn på hur parkeringssituationen i centrum har upplevts den senaste tiden, säger Malin.

 

Sammanlagt är det drygt 170 platser som berörs av utvärderingen. Där det har varit 1-timmars, 2-timmars eller 4-timmars parkering har det under testperioden varit tre timmar. Syftet var att skapa mer utrymme för att besöka verksamheterna i centrum utan att stressa besökarna och samtidigt få ett positivt flöde i staden. För de som har behov av att stå längre, till exempel arbetspendlare, har det funnits gott om platser några hundra meter från själva stadskärnan.

 

Dessa parkeringsytor har haft tretimmarsparkering:

  • Marumstorget (tidigare 1 timme)
  • Stortorget (tidigare 2 timmar)
  • Södra Kyrkogatan (tidigare 2 timmar)
  • Skoltorget (tidigare 4 timmar)
  • Mors minne (tidigare 4 timmar)


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Utvecklingsledare, tf planchef
Malin Tell