2018-05-16 07:28Pressmeddelande

Palmyra – en utställning om ett krigsbrott

null

Världsarvet Palmyra har under kriget i Syrien plundrats och sprängts. Ett ovärderligt kulturarv har förstörts. Utställningen visar den antika staden Palmyras betydelse, det oåterkalleliga brott som förstörelsen innebär och det storpolitiska spelet bakom handeln med plundrade antikviteter.

PALMYRA – en utställning om ett krigsbrott visar bland annat fotografier av konstnären, författaren och fotografen Eric Ericson tagna under otaliga resor till Syrien och Palmyra innan kriget bröt ut. Eric Ericson var närmast besatt av Palmyra under många år och tillbringade månader bland ruinerna för att skildra dem på bästa sätt.

Mot bakgrund av vad som idag hänt med Palmyra har detta konstnärliga projekt också blivit en ovärderlig dokumentation av en plats som inte längre finns. Men utställningen belyser inte bara staden före kriget och dess mångtusenåriga historia utan berättar också om de brott som den här typen av kulturell ödeläggelse handlar om, ett storpolitiskt spel med grenar över hela världen.

- Palmyra är ett av flera kulturarv som drabbats hårt av kriget i Syrien. Vi vill lyfta fram kulturarvets emotionella och symboliska värden samt uppmärksamma situationen i Syrien. Vi vill även belysa den omfattande handeln med så kallade blodsantikviteter - artefakter som finansierar terror, säger Eric Ericson.

Om utställningen

Utställningen på Gamla Biblioteket är öppen måndag - fredag mellan 08:00-17:00 till och med den 8 juni. Den kommer även vara öppen varannan lördag (jämna veckor) då biblioteket har öppet mellan10:00-13:00.

Bakom utställningen ligger Eric Ericson tillsammans med Hjos f.d. stadsarkitekt PG Ylander. Producent är Maria Setzer på Hjo kommun.


Kontaktperson

Karin Lövgren, projektledare

Telefon 0511-326 50

karin.lovgren@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten