2016-12-21 13:55Pressmeddelande

Överbyggnaden i Varnhem är nu färdig

null

Idag öppnades dörrarna för första gången till Överbyggnaden i Varnhem. Det är ett arkeologiskt skydd över Sveriges äldsta rum i Varnhem. Här möter modern arkitektur den 1000-åriga kyrkoruinen. Det är arkitekten och professorn i arkitektur Magnus Silfverhielm från AIX arkitekter som ritat Överbyggnaden.

Byggnationen startade i april 2016, det har utförts av Bygghyttan i Karlsborg AB. Redan i mitten av maj stod det klart att den ursprungliga konstruktionen med limträbalkar måste göras om för att ersättas med dragjärn och dessutom kompletteras med hanbjälkar uppe i taket för att fördela krafterna. Med dessa åtgärder fyller Överbyggnaden nu sitt syfte och ruinen framhävs så som det var tänkt. Byggnaden uppfyller samhällets krav vad gäller till- och frångänglighet. Projekt Överbyggnad i Varnhem har varit ett hållbart projekt. Endast hållbara och miljömässigt godtagbara material har använts i själva byggnaden och inga farliga kemikalier har nyttjats.

Överbyggnaden är finansierad genom bidrag från Grevillis Fond, Sparbankstiftelsen Skaraborg, Sparbankstiftelsen Lidköping, Länsstyrelsen i Västra Götaland samt Västra Götalandsregionen. Vidare har Västergötlands Museum fått en privat donation. Dessutom har Skara kommun och Västergötlands Museum bidragit med viktig kunskap och tid.

En sk. avsiktsförklaring har tecknats mellan Skara kommun, Skara pastorat och Stiftelsen Västergötlands Museum. Avsiktsförklaringens mål är att öka stenkyrkoruinen och Överbyggnaden i Varnhems attraktivitet genom att professionalisera kunskapsförmedlingen av stenkyrkoruinens historia och människorna som bodde och verkade i Varnhem. Parternas avsikt är att utveckla hela Varnhemsområdet och göra det till en destination som är attraktiv även för internationella besökare.

Det är Skara pastorat som varit projektägare under hela byggperioden. Det står nu klart att blir det Västergötlands Museum som kommer att driva och utveckla verksamhet i Överbyggnaden med start januari 2017. Detta möjliggörs genom ett drift- och verksamhetsbidrag från Skara kommun.

Överbyggnaden kommer att invigas i maj 2017. Därefter blir byggnaden öppen för allmänheten. Där kommer också en helt ny utställning om platsen och dess historia att presenteras. Då kommer den delvis oberättade historien om Varnhem att bli officiellt berättad!


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten