2020-12-15 09:32Pressmeddelande

Ostmässan inleder arbetet mot hållbarhetscertifiering

null

Skara blir ett av de första större evenemang i Skaraborg som hållbarhetscertifierats. Ostmässan har just inlett arbetet med att påskynda omställningen till en hållbar framtid. Detta gör man genom att ta ett helhetsgrepp för hållbarhet i sitt koncept.

När det stod klart under hösten att Ostmässans evenemang och kringaktiviteter inte gick att genomföra på grund av pandemin, så beslöt man att ägna tiden till att tänka framåt. Den naturliga slutsatsen blev att satsa på hållbarhet i evenemanget. Hållbarhetscertifieringen tar sitt avstamp i FN:S globala mål 2030 och omfattar betydligt mer än exempelvis en miljöcertifiering. I hållbarhetstänket ingår även sociala krav som jämställdhet, tillgänglighet och hälsa. Även lokalt avtryck räknas in.

- Vi vill vara en del av förändringen av kvalitativa hållbara evenemang. Tillsammans med våra målgrupper och sponsorer visar vi att vi tillsammans vill göra skillnad, säger Filip Larsson och Jonas Ahlén Persson i styrgruppen för Ostmässan. Jonas, som till vardags finns på Ica Kvantum Munken, tillägger:

- Det känns bra i magen och naturligt då vi jobbar mycket med hållbara frågor i butiken under parollen "För en godare morgondag".

Certifieringsarbetet kommer att pågå under hela året och kan inte avslutas förrän den första ostmässan är genomförd. Evenemanget kommer att kontrolleras och revideras av oberoende revisorer. 75 punkter måste eventarrangören uppfylla för att få kalla sig Certifierat hållbart evenemang. Vägen dit kan synas lång, men projektledaren Peter Gustafsson ser alla möjligheter att kunna genomföra detta genom ett systematiskt arbete.

- Det här är en milstolpe i vårt arbete och det känns extra bra att vi gör den här resan redan till den första mässan. Eftersom mässan i höstas inte gick att genomföra har vi fått extra tid att satsa på hållbarhetsfrågorna. Lärdomarna från coronatiden är också att satsa på säkerhet för besökare och utställare, exempelvis att inte skapa onödig trängsel på evenemangsområdet, säger Peter Gustavsson.

Totalt kommer certifieringsarbetet att kosta 30.000,- men det ser Ostmässan som väl investerade pengar. Det stärker varumärket gentemot sponsorer och utställare, som i sin tur gärna vill vara en del av förändringen. Det är också ett sätt att möta ökade krav från leverantörer som värdesätter hållbarhetsarbetet. Genom arbetet som nu har inletts kan Skara blir ett av de första större evenemang i Skaraborg som hållbarhetscertifierats.

Kontaktpersson
Peter Gustavsson
Telefon 072-716 86 96
E-post: peter.gustavsson2@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten