2017-08-14 15:51Pressmeddelande

Öppna föreläsningar om inspiration och energi i yrkeslivet

null

Projektet Hållbart yrkesliv startade 2016 och pågår under hela 2017. Projektet har som mål att minska sjuktalen bland yrkesverksamma i Skara och Götene.  Ända sedan start har det varit ett stort intresse för projektets aktiviteter bland chefer och ledare både inom offentlig verksamhet och i det privata näringslivet. Nätverksträffar med workshops på olika ämnen har slagit mycket väl ut med ny kunskap och delande av erfarenheter.

Lycka på fullt allvar

I höst erbjuds också ett stort utbud av öppna föreläsningar för dem som önskar inspiration och energi i sitt yrkesliv. Programmet bygger på de ämnen som har efterfrågats i medarbetargrupper genom projektet Hållbart yrkesliv.

En av de mer namnkunniga föreläsarna i höst är Katarina Blom.Hon är psykolog, organisationskonsult och var nominerad till Årets talare 2016. I sitt föredrag den 22 september kommer hon att tala om lycka på fullt allvar och hur vi kan stärka oss själva och andra.

Guide i höst

De lärdomar som framkommit genom projektet samlas i en guide senare i höst. Guiden kommer att finnas tillgänglig på nätet och kommer att kunna användas av arbetsgrupper, chefer och ledare.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten