2016-06-02 12:18Pressmeddelande

Omsorgschefen lämnar Skara kommun

null

Den 1 september slutar Lena Bjugård Bränfeldt sin tjänst som förvaltningschef i Skara kommun för att bli sektorschef i stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen med ansvar för individ- och familjeomsorg samt funktionshinder.

År 2007 anställdes Lena som förvaltningschef för omsorgsförvaltningen i Skara kommun. Omsorgsförvaltningen innefattar äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt funktionshinder med drygt 700 anställda.

"Stimulerande tid i Skara"

- Jag har trivts bra i Skara. Jag har haft fantastiskt duktiga medarbetare och har fått arbeta med spännande uppdrag som till exempel utveckling av arbetsmetoder inom socialt arbete, samverkan med andra förvaltningar och myndigheter som leder till utveckling och reellt stöd för våra kommuninvånare. Det har varit en förmån för mig att få arbeta med ett så brett område inom socialtjänsten, säger Lena Bjugård Bränfeldt. Nu är det dags för mig att gå vidare och arbetet som sektorschef på Västra Hisingen är en spännande utmaning.

”Bidragit starkt till utveckling”

- Lena har under sin tid i Skara kommun bla arbetat med ett tydligt brukarfokus, ökad digitalisering av verksamheten, samordnat kommunens arbetsmarknadsfrågor och flyktingmottagande på ett mycket bra sätt och som lägger grund för fortsatt utveckling i kommunen. Lena har varit en uppskattad chef och kollega och jag önskar henne varmt lycka till på det nya uppdraget i Göteborgs stad, säger kommundirektör Ulrika Strandroth Frid.

Rekrytering av Lena Bjugård Bränfeldts efterträdare inleds omgående och under tiden ska en tillförordad förvaltningschef utses.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten