2024-06-27 13:59Pressmeddelande

Om beskedet att IAC ansöker om konkurs

Under torsdagsmorgonen nåddes kommunen av det tråkiga beskedet att IAC Group Sweden, en av kommunens största arbetsgivare, ansöker om konkurs. Företaget, som har cirka 1 400 anställda i Skara, Färgelanda och Göteborg, står inför en osäker framtid. Det finns ännu ingen detaljerad information om hur detta påverkar företaget i Skara och de anställda.

– IAC är ett av Skaras större företag och ett företag med många arbetstillfällen, och därför är kommunens förhoppning att företaget ska kunna finnas kvar och fortsatt utvecklas vidare efter en rekonstruktion som vi hoppas går snabbt, säger kommunstyrelsens ordförande Gunilla Druve Jansson (C). 

”Vi följer utvecklingen”

IAC står inför en osäker framtid och kommunen är beredda att göra det som går inom ramen för det kommunala uppdraget. Därför har en arbetsgrupp tillsatts för att följa utvecklingen och sätta in nödvändiga resurser vid behov.

– I Skara har vi en god beredskap för att kraftsamla kring utmaningar på vår lokala arbetsmarknad. Kommunen har redan inlett arbetet med att bli en aktiv och konstruktiv part i att skapa lösningar, oavsett hur IAC:s konkursansökan utvecklar sig. Allt stöd vi kan ge dem som nu drabbats av osäkerhet i den här processen kommer vi att ge, i väntan på fortsatta besked vi kan förhålla oss till, säger oppositionsråd Ylva Pettersson (M).


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Näringslivsstrateg
Helena Nyman Friberg