2021-02-02 08:39Pressmeddelande

​Ökat söktryck till estet - och samhäll på Katedral

null

När ansökan till höstens gymnasieval i natt stängde visade de primära siffrorna att intresset för Katedralskolans Estetiska och Samhällsvetenskapsprogram markant har ökat. Båda programmen har glädjande nog fler sökande än på många år. Hur många det är som totalt har valt Katedralskolan i första hand är dock inte fastställt ännu – men klart är alltså att estet och samhäll har lockat många niondeklassare.

Skaraborgs ungdomar i årskurs nio har precis gjort sitt val till gymnasiet. En första ansökan där eleverna utifrån önskemål och höstens betyg rangordnar de utbildningar de önskar gå på gymnasiet. Då det runt om i landet är olika datum för gymnasievalet är det ännu inte helt klart hur många som faktiskt har sökt till Katedralskolan. När antagningen på Utbildning Skaraborg i natt stängde hade dock 135 ungdomar valt Katedralskolan som sitt första val.

-Vi har riksintag på både International Baccalaureate (IB) och cykelgymnasiet och där vet vi ännu inte om alla ansökningar är inne. Men som det ser ut nu verkar siffrorna hamna på ungefär samma som förra året säger Petra Björk, samordningsrektor på Katedralskolan.

Arbetet fortsätter

Utifrån de ansökningar som kommit in går det också att utläsa att Katedralskolan Fordons- och transportprogram samt Ekonomiprogram fortsätter att locka många elever.

- Vårt populära Ekonomiprogram har dock tappat en del ansökningar. Vi måste så klart fundera på vad det kan bero på och på vad vi kan göra för att locka fler till detta program såväl som till de andra. Det har varit en utmanande tid med restriktioner och med undervisning på distans men vi har gjort, och gör, det bästa i den situation vi befinner oss i, säger Petra.

I mars får eleverna sitt preliminära antagningsbesked till gymnasiet. De väljer då om de ska stå fast vid sitt första val eller ändra sin ansökan under omvalsperioden som är öppen mellan 15 april och 15 maj. Det slutgiltiga antagningsbeskedet får eleven sedan i juli efter att alla betyg är satta.

Katedralskolan är dock redan i gång med arbetet att planera vårens aktiviteter där de tittar på olika möjligheter till att fortsätta visa upp skolan och locka fler elever till Katedral.

- Vi vill så klart att så många ungdomar som möjligt väljer oss som sitt första val då Katedral verkligen är en fantastisk skola, avslutar Petra.

Kontakt 
Petra Björk

Samordningsrektor Katedralskolan
Tel direkt 0511-32178
Tel vx 0511-326 


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten