2020-10-22 11:39Pressmeddelande

Ökat intresse för klimatsmart livsstil under coronapandemin

null

Energi- och klimatrådgivningen har märkt av ett ökat intresse för klimatfrågor det senaste året och gör nu en satsning för att vägleda fler som vill ställa om.

Världens länder har enats om att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader och helst under 1,5 grader. Om detta ska ha en chans att nås krävs enligt FN:s klimatforskarpanel IPCC stora och snabba utsläppsminskningar globalt. Samtidigt kan klimatfrågan för många människor kännas avlägsen från den egna vardagen.

Genom enkla beteendeförändringar kan vi var och en minska vår klimatpåverkan. För att informera och inspirera i den riktningen genomför nu den kommunala energi- och klimatrådgivningen i Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara en satsning på rådgivning för en klimatsmart livsstil riktad till privatpersoner.

- Vi har under Coronapandemin märkt ett ökat intresse för klimatsmart livsstil och vill därför vägleda människor som vill ställa om. Vi kan informera om vad som generellt påverkar klimatet mest och även hjälpa människor att beräkna sin egen klimatpåverkan och göra enkla åtgärder som får stor effekt, säger Camilla Funke, energi- och klimatrådgivare samt projektledare.

Satsningen går under namnet Klimatsmart livsstil och bygger på erfarenheter från projektet Klimatsmart familj som genomfördes 2017 och 2019. Rådgivningen är faktabaserad, opartisk och helt kostnadsfri att ta del av. Genom information och inspiration på Facebooksidan ”Klimatsmart livsstil”, enskild rådgivning och olika arrangemang både digitalt och på plats ute i kommunerna hoppas man kunna bidra till en minskad klimatpåverkan.

- Vår livsstil har i dag en stor påverkan på klimatet. Men vi vill också visa att det kan finnas stora personliga vinster med en omställning, både för den egna plånboken och hälsan, säger Raed Alwan, energi- och klimatrådgivare.

Satsningen lanseras nu på lördag den 24 oktober i samband med Hållbarhetsfestivalen i Vara, där energi- och klimatrådgivningen medverkar med ett lunchföredrag på biblioteket.

Kontaktperson

Camilla Funke, projektledare, energi- och klimatrådgivare
Telefon 0511-325 77
E-post: camilla.funke@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten