2019-09-20 07:30Pressmeddelande

Nystarten av gamla biblioteket har blivit en lyckad historia

null

Två tusen besökare har besökt gamla biblioteket den första månaden sedan verksamheten i gamla biblioteket nystartade i Skara med ny personal och lek- och lärutställningen Allemansland.

Läget är perfekt framför Domkyrkan. Här måste det finnas möjlighet att bygga upp något mer publikt, tänkte Åsa Veghed som ny kulturchef förra året och började planera. Huset är till för allmänheten. Men alltför få har faktiskt varit där inne och upplevt lokalerna med sina vackra fönster och sett Sveriges äldsta bok Skaramissalet och 1800-talsbiblioteket med Harry Potter-känsla.

– Tanken är att locka in alla generationer i huset genom att arbeta med publika lek- och lärutställningar för barn och i år sammanföll det med Lennart Hellsings 100-årsjubileum. Valet föll på Allemansland i år, säger kulturchef Åsa Veghed som hoppas på att kunna fortsätta att arbeta i denna anda.

– Besökssiffrorna visar att det finns ett behov av barnverksamhet. Barnen tycker att sjörövarskeppet, bokstäverna och utklädningskläderna är det roligaste i utställningen. Fint att se hur skolpersonal, SFI, föräldrar, syskon och kompisar leker och lär. Väldigt ofta är det mor-och farföräldrar som går på Allemansland med sina barnbarn. Det är trevligt att kunna erbjuda något roligt att göra på helgen över generationsgränserna. Hellsings värld med Krakel Spektakel och Herr Gurka inbjuder till det.

Det kokar av kreativitet a la Hellsing i Skara kommun. Den 24 september blir det en konsert för vuxna med ”Hälsning från Hellsing”. Trion Måne och Sol uppträder på nya biblioteket i Skara kl.19.15.

Även på förskolorna i Skara kommun sjuder kreativiteten bland barnen. Det dansas med Herr Gurka och skapas dockteater. Det arbetas med bokstäver utifrån ABC-boken och några har byggt upp en godisaffär utifrån boken ”Krakel Spektakel köper en klubba” och arbetar med siffror.

Blogginlägg om förskolornas arbete med Hellsing

– Men vi arbetar med mycket annat också i huset. Snart drar kurser i släktforskning igång. Vi har nu en bibliotekarie och konservator på plats som arbetar med säkerhetsfrågor, omhändertagande av de äldre böckerna och materialet, säger kulturchef Åsa Veghed.

– Vi ska gå in i ett samarbete kring en databas med Uppsala universitetsbibliotek och många andra forskningsbibliotek, där vi kan synliggöra och långtidslagra det äldre materialet som finns på biblioteket och göra det sökbart. Som forskare och lekman kommer du kunna googla fram material som finns i våra samlingar och som vi lägger in i den här databasen, fyller samlingsbibliotekarie Alexandra Tengelin Nyström i.

– Det ska bli jättespännande att se vad det kommer ge för resultat, men tillgängligheten för Skaras unika bokskatt kommer synliggöras och bli tillgänglig på ett helt nytt sätt den digitala vägen. Det är helt klart, säger kulturchef Åsa Veghed.

Allemansland - öppettider för Allmänheten

Onsdagar kl. 13-19

Lördagar kl. 10-13

Söndagar kl. 14-17


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten