2020-04-06 11:11Pressmeddelande

Nya profiler på Katedralskolans handels- och administrationsprogram ska attrahera en bredare målgrupp

null

Inför omvalsperioden för gymnasiet väljer Katedralskolans handels- och administrationsprogram att utveckla och förtydliga programmets profiler. De nya profilerna ger yrkesutgångar som säljare och som godshanterare eller logistiker. Alla elever får driva UF-företag och för de som väljer godshantering och logistik ingår också ett truckkort i utbildningen.

- Genom att utveckla programmets profiler kan vi attrahera en bredare målgrupp och framför allt locka till oss fler killar, säger Petra Björk, samordningsrektor på Katedralskolan.

Handels- och administrationsprogrammet (HA) ger en mycket god grund för ett framtida yrke som säljare, företagare, marknadsförare eller för yrken inom godshantering och logistik. Inom handel är det många som är egenföretagare vilket ställer krav på goda kunskaper inom entreprenörskap och företagande, vilket är en stor och viktig del av utbildningen. Eleverna får också ta mycket eget ansvar och lära sig att driva projekt. Minst 15 veckor av utbildningen är arbetsplatsförlagt lärande (APL) och sker i nära samarbete med näringslivet. Många av eleverna får extrajobb på sina APL-platser.


Jobba som truckförare, lagerhanterare och säljare inom handel

Den som väljer yrkesutgång säljare kommer efter avslutad utbildning att kunna jobba inom handel så som klädbutiker, bilfirmor och livsmedelsaffärer. Väljer man godshantering och logistik kan man jobba som exempelvis truckförare, lagerhanterar eller logistiker. För den senare inriktningen ingår även ett truckkort i utbildningen.

- Vi ser att truckkortet gör eleverna mer anställningsbara, berättar Petra Björk. Det öppnar för fler anställningsmöjligheter och istället för att arbetsgivaren ska skicka dem på utbildning kan de gå direkt in på golvet.


Programmet ger god grund för den som vill läsa vidare

Elever som går HA-programmet kan efter gymnasiet gå direkt ut i arbetslivet. Vill man läsa vidare kan man genom att läsa fortsättningskurser i svenska och engelska nå grundläggande behörighet till högskolan. Genom fortsatta studier på yrkeshögskola eller högskola/universitet kan man till exempel jobba inom e-business, retail, inköp och supply management


Alla elever får driva UF-företag

Alla elever som läser HA-programmet får starta, driva och avveckla ett UF-företag. UF står för Ung Företagsamhet och är en ideell organisation som arbetar med att utveckla entreprenörskap i skolan. Genom att driva UF-företag får eleverna både testa och förverkliga sina idéer samtidigt som de får värdefulla erfarenheter i sitt fortsatta yrkesliv.

- Forskning visar att de personer som drivit UF-företag på gymnasiet oftare startar eget företag, tjänar bättre och har lägre arbetslöshet än andra. I år tog elever på handelsprogrammet hem den regionala vinsten i den ärofyllda tävlingen Årets UF-företag vilket vi är mycket stolta över, avslutar Petra Björk.


För mer information kontakta:

Petra Björk, samordningsrektor Katedralskolan
0511-321 78, petra.bjork@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten