2019-02-04 11:57Pressmeddelande

​Nya löften med fokus på en tryggare miljö

null

Nu har Skara kommun och Polisen undertecknat det nya medborgarlöftet. Löftet innehåller konkreta åtgärdspunkter och har tagits fram av Polisen och kommunen i dialog med invånarna. Även brottsstatistik och rapporter har använts i underlaget.

- Det känns bra att ta ytterligare ett steg i vårt samarbete. Det löftet som vi skriver idag är ett än mer utvecklat löfte än tidigare år. Det tyder på en god samverkan mellan kommun och polis, säger Fredrik Malm lokalområdespolischef i Västra Skaraborg.

Områden i fokus

Dialogen med medborgarna i Skara kommun visar att de platser som upplevs som mest otrygga är Skara centrum, stationsområdet och vissa bostadsområden. Otryggheten grundar sig huvudsakligen i en oro för att utsättas för brott på dessa platser. De brott man oroar sig mest över är misshandel/överfall och inbrott.

Ett område som kommer att prioriteras under 2019 är att motarbeta användandet av narkotika bland unga.

  • -Vi kan se att användandet av narkotika ökar bland unga. Det ökande användandet är inte unikt för Skara men vi tar det på största allvar och har därför lyft ut det som en prioriterat område, säger Bengt Nilsson säkerhetssamordnare på Samhällsskydd mellersta Skaraborg.

Våra löften!

Detta är vårt gemensamma medborgarlöfte till dig som bor i Skara kommun. 

Kommunen lovar

  • Att genomföra temaaktiviteter mot narkotika för elever, personal och vårdnadshavare.
  • Att lyfta fram trygghetsaspekten i kommunala plan och gestaltningsprojekt.
  • Att utveckla arbetet om ett tryggare resecentrum.

Polisen lovar

  • Att fortsätta med trygghetsskapande patrullering vid områden som framkommer från våra gemensamma lägesbilder i arbetet med EST (Effektiv Samordning för Trygghet).
  • Att arbeta med riktade insatser mot narkotika.

Tillsammans lovar vi

  • Att arbeta med kontinuerlig kommunikation kring kommunens och polisens brottsförebyggande arbete.

Dialog och statistik

Medborgarlöftet är en del av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som Polisen och kommunen gemensamt ansvarar för. Medborgarlöftet baseras på resultat från dialoger med kommun invånare, samt medarbetare inom Polisen och kommunen. Även anmälningsstatistik, händelserapporter och underrättelser har använts i underlaget.

Det nya gemensamma medborgarlöftet gäller under 2019.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten