2019-01-16 09:54Pressmeddelande

”Nya” förskolan Björkbacken öppnar i mars

null

Förskolan Björkbacken står om några veckor klar efter om- och tillbyggnationen som påbörjades i augusti 2018. Förskolan ligger precis bredvid Viktoriaskolan och kommer vid öppningen att kunna ta emot 100-talet barn fördelade på sex avdelningar. Här finns kommunens BOA-verksamhet, för andra mer känt som nattis, där barn kan vistas vars vårdnadshavare arbetar obekväma tider. Tidigare har lokalerna som vetter mot Viktoriaskolan inhyst slöjdlokaler för gamla Teglaskolan, Djäkneskolan och även fordonsprogrammet har haft verksamhet här. Nu är lokalerna anpassade för förskoleverksamhet med sänkta fönstersmygar så att barnen ser ut, glasade dörrpartier för bättre kommunikation, ateljé, ett nytt kök och ett rum helt utan fönster för exempelvis ljusupplevelser med lampor och reflexer.

Ett barn kikar ut från en av avdelningarna och tittar på elektrikerns arbete tvärs över korridoren. En förälder har med sig en nyfödd bebis och går in för att hämta syskonet. Samtidigt hörs klingan från en såg och byggarbetsplatsens allmänna brus. Carola Hagberg är förskolechef på förskolan Björkbacken och hon ser fram emot att få starta igång med full verksamhet igen i mars.

– All personal, barn och vårdnadshavare som har varit kvar med verksamhet i befintliga lokaler under ombyggnationen har varit otroligt förstående och flexibla. Alla har gjort sitt bästa för att få det att fungera trots byggarbetsplatsen. Nu vill vi få igång verksamhet i hela lokalen. Jag ser verkligen fram emot möjligheterna att arbeta och planera det pedagogiska arbetet tillsammans över avdelningarna, säger Carola.

Glasade partier ger bättre kommunikation

Byggarbetsplatschefen visar runt i förskolans nya lokaler och Carola pekar och förklarar. I förskolans kök har man satt upp ett glasparti som går hela vägen ner till golvet, för att barnen ska se vad som händer i köket. Dörrarna in till verksamheternas olika rum blir också glasade, för att få till bättre kommunikation och för att pedagogerna ska finnas i närheten av barnen. Fönstren i den ombyggda delen har satts lägre än vanligt, för att barnen lätt ska kunna se ut och leka i fönstersmygarna.

– Här, mitt i huset, fick vi ett litet rum över utan fönster, visar Carola. Här inne blir det ”ingenting”. Vi kommer att använda det som ett omöblerat upplevelserum. Här tänker jag att vi kan jobba med ljus, till exempel. Det kan vara ett helt tyst rum, eller ett rum att utforska reflexer i. Det blir ytterligare ett verktyg för oss att arbeta med.

Besked om placering på Björkbacken i veckan

I veckan får vårdnadshavarna som har barn i kö till förskoleplats erbjudande om placering på förskolan Björkbacken. Och biträdande chef för barn- och utbildningsförvaltningen, Erik Eriksson, meddelar att förskolan Vasaparken precis som planerat stänger till sommaren.

– Vi är väl medvetna om att det finns ett behov av förskoleplatser i västra delen av Skara. Men förskolan Vasaparken var bara en tillfällig lösning för att kunna genomföra ombyggnationerna på Björkbacken. Vi vill skapa en mer hållbar lösning för att täcka behovet av förskoleplatser i andra delar av staden och återkommer när det blir möjligt, säger Erik.

För mer information

Kontakta Carola Hagberg 0511-32640.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten