2021-04-29 15:35Pressmeddelande

​Ny ingång till arbete inom plåtslageribranschen

null

I höst öppnas en yrkesintroduktion inom plåtslageri för de ungdomar som läser på Introduktionsprogrammet (IM) på Katedralskolan. Genom denna inriktning kommer ungdomar som inte har behörighet till nationella gymnasieprogram att kunna läsa praktiska kurser med målet att efter avslutade studier kunna arbeta som plåtslagare. En chans att komma ut i arbetslivet utan gymnasieexamen.

Tyvärr finns det elever som går ur högstadiet utan fullständiga betyg vilket gör att de inte har behörighet att läsa på de nationella gymnasieprogrammen. Dessa ungdomar skrivs in på Introduktionsprogrammet (IM) där Katedralskolan i nuläget kan erbjuda dem att utifrån en individuell studieplan läsa upp och till de betyg de behöver för att komma in på ett nationellt gymnasieprogram.

För de elever som inte har som mål att ta sig in på ett nationellt program och som hellre siktar på att ta sig ut på arbetsmarknaden breddar nu Katedralskolan Introduktionsprogrammet (IM) genom en satsning mot yrkesintroduktion plåtslageri.

Plåtslagare är mycket efterfrågade på arbetsmarknaden då tillgången är begränsad, något som Katedralskolan med sin satsning vill vara med och ändra på.

- Detta gynnar både en bransch som skriker efter duktiga plåtslagare och elever som kan få en väg in i arbetslivet säger samordningsrektor Petra Björk på Katedralskolan.

Redan i dagsläget finns inriktningen plåtslageri på Katedralskolan som valbar för gymnasieelever som läser på det nationella Bygg- och anläggningsprogrammet samt inom vuxenutbildningen. Nu blir den alltså också sökbar för alla ungdomar i Skaraborg som saknar behörighet till nationella program.

- Det är ofta teoretiska ämnen som sätter käppar i hjulen för elever som hamnar på IM. Men de som inte är teoretiskt lagda kan många gånger vara duktiga på praktiska ämnen. Vi vill skapa ytterligare en chans för dessa ungdomar att komma ut i arbetslivet där det finns ett stort behov av yrkeskunniga säger Jörgen Gustavsson verksamhetsledare på Katedralskolan.

Är man intresserad av att få reda på mer om den nya yrkesinriktningen inom plåt kan man kontakta studievägledare på skolan eller få reda på mer under nästa veckas infovecka på Katedralskolan.

Kontakt:
Jörgen Gustavsson - Verksamhetsledare Katedralskolan
Telefon: 0511-32177


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten