2021-04-08 17:10Pressmeddelande

​Ny informationsvecka på Katedralskolan – för ett tryggt gymnasieval

null

Snart öppnar möjligheten för blivande gymnasieelever att göra sitt sista val inför gymnasiet i höst. Under perioden 15 april till 15 maj är det omvalsperiod. I samband med detta väljer Katedralskolan att anordna en ny informationsvecka och erbjuda ungdomar i årskurs 9 och deras vårdnadshavare att både fysiskt och digitalt besöka och bekanta sig med en av Sveriges äldsta gymnasieskolor.

Under vecka 18 kommer blivande gymnasieelever kunna få djupare information om Katedralskolan. Genom en rad olika aktiviteter som informationsbesök, skuggningar av katedralelever och vara med på riktiga lektioner via Teams kan ungdomarna få en ny möjlighet att känna på gymnasieskolan innan de gör sitt sista val.

- Vi vill erbjuda flera olika aktiviteter för att kunna ge ungdomarna möjligheten att på olika sätt få en bra och rättvis bild av vår skola och kunna känna trygghet i sitt gymnasieval, säger Petra Björk samordningsrektor på Katedralskolan.

Konceptet kom till när pandemin satte stopp för större folksamlingar och skolans traditionella öppet hus inte gick att genomföra. I januari hade skolan sin första informationsvecka och responsen var positiv och uppskattad.

 -Vi vet att det fysiska besöket är viktigt, att elever och vårdnadshavare ska kunna komma till oss och få känna på lokalerna och atmosfären för att få en känsla av vår skola. När det inte går att öppna dörrarna som vanligt behöver vi tänka om och hitta andra sätt att visa upp vår fina skola, säger Petra Björk.

Boka besök redan nu

Genom att gå in på Katedralskolans hemsida kan man redan nu få en överblick om vad som händer under vecka 18. Det går att boka in fysiska besök på skolan för ett personligt möte med ett utvalt program, där en elev tillsammans med en vårdnadshavare får träffa lärare, visas runt och känna på skolan. Det är också möjligt att se vilken dag det går att träffa elever och lärare från de olika programmen, ställa frågor och få en inblick genom digitala möten om man föredrar det.

- Vi vet att det finns ett behov hos elever att faktiskt få känna på hur det är att läsa på Katedral. Därför bjuder vi också in till digitala lektioner, där eleverna kopplar upp sig på Teams och är med på en helt vanlig lektion. I vanliga tider brukar vi erbjuda besök på skolan med så kallad skuggning under en dag, men det har varit svårare under hösten i och med distansundervisningen, säger Ann Bjärnsund, studie- och yrkesvägledare på Katedralskolan.

Under många år har Katedral haft konceptet ”skugga en katedralare” där elever kan boka in en hel- eller halvdag på skolan och få följa en elev under skoldagen. Att ”skugga” är möjligt närsomhelst under läsåret och går att boka på hemsidan. Nu under pandemin är skuggningarna möjliga men anpassade efter rådande restriktioner, de är också möjliga genomföra digitalt.

Dom som börjar på Katedral stannar

Katedralskolan lockar inte bara elever från Skara utan nästan hälften av eleverna som går här kommer från andra kommuner runt om i landet. Nya och gamla bekantskaper på skolan skapar en härlig gemenskap, också över programgränserna, vilket ger en naturlig närhet till alla som går på katedral. Det är en trygg skola där de som valt att gå här trivs under hela sin gymnasietid.

- Ta vara på chansen att få besöka och lära känna vår älskade Katedralskola. Efter tre år som katedralare kommer du, precis som jag, få kunskap och fantastiska minnen som varar hela livet, säger Alva Doyle (ES18) som tar studenten i juni och är skolans avgående talman för elevkåren.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten