2016-12-15 13:27Pressmeddelande

Ny förskola öppnar tillfälligt i familjecentralens lokaler

null

Under slutet av hösten kunde barn- och utbildningsförvaltningen i Skara konstatera att kön till förskolan vuxit betydligt på grund av befolkningsökningen i kommunen. Det såg då ut som att kommunen inte skulle klara av att leva upp till lagstiftningens krav på plats inom fyra månader. Nu har nämnden fattat beslut om att öppna en tillfällig förskoleavdelning i familjecentralens lokaler på Malmgatan. Det krävs dock en del ombyggnader för att lokalen ska fungera och de beräknas vara klara i slutet av januari.

- På det här viset kan vi skapa plats för ungefär 20 barn. Vi har fått fram den här lösningen imponerande snabbt tack vare att alla berörda gjort ett fantastiskt jobb, allt från personalen på familjecentralen, förskolechefer till medarbetarna på teknik och services fastighetsavdelning, säger Ove Johansson, tillförordnad förvaltningschef.

Den öppna förskola, som för närvarande bedriver verksamhet i familjecentralen, kommer att flyttas till andra lokaler på Stureplan men med ett mer begränsat öppethållande.

- Det är bra att vi fått till den här lösningen men det räcker tyvärr inte för att täcka behovet. Därför måste förvaltningen jobba vidare för att skapa ytterligare förskolelokaler. Det är också viktigt att vi kan få till mer varaktiga lösningar som också innebär att familjecentralen kan återgå till sin ursprungliga verksamhet så fort som möjligt, säger Sebastian Clausson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Under nästa år kommer en utredning av framtida behov och organisation för skolverksamheten att genomföras i kommunen. Syftet är att ta fram ett underlag som kan ligga till grund för kommunens framtida planering av både förskole- och skollokaler.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten