2018-08-23 08:26Pressmeddelande

Ny avdelning samlar kommunikation, fritid och kultur

null

Från den 1 september tillhör kommunikation, kultur och fritid samma avdelning i Skara kommun. Beslutet fattades under våren 2018 och blir nu verklighet. Avdelningen kommer att tillhöra två nämnder; kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden beroende på verksamhetsområde.

Idag tillhör verksamheterna olika delar av organisationen och arbetar på varsitt håll med flera övergripande frågor. När verksamheterna nu ska tillhöra samma avdelning ska det gemensamma övergripande arbetet också ske mer samordnat.

– Jag genomför förändringen för att få en mer effektiv förvaltning. Jag tror att det kommer att uppstå många positiva synergieffekter för medborgarna med en avdelning, säger kommundirektör Gustaf Olsson.

Avdelningen kommer att ledas av Peter Blom och innehålla kultur och bibliotek, fritid, turism och besöksnäring samt växel, IT och kommunikation. Avdelningen kommer att vara en del av Kommunledningskontoret, som den 1 september också byter namn till Kommunledningsförvaltningen för att skapa en namnenhetlighet i kommunen.

– Jag ser fram emot att få utveckla den nya avdelningen och jobba tillsammans mot gemensamma mål. Vi gör redan mycket bra och verksamheterna angränsar till varandra. Jag tror vi kan erbjuda bättre service om vi också ser till att jobba tätare ihop, säger Peter Blom.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten