2023-03-10 09:02Pressmeddelande

Nulägesdialog i Skaras orter ska bidra till kommunens tillväxt

Tätorterna i Skara kommun är viktiga för kommunens attraktivitet och tillväxt. Det är grunden i arbetet med de nulägesdialoger som nu startas upp i Axvall, Varnhem, Eggby och Ardala.

I dialogerna genomför invånarna på orten tillsammans med Skara kommun en workshop för att titta på styrkor, förbättringsområden och var man står i olika områden. Dessa områden kan exempelvis vara hur det är att förflytta sig till och inom orten, mötesplatser, fritid och föreningsliv, boende, trygghet, service och gestaltning, näringsliv, turism och marknadsföring, hållbarhet och gestaltning.

- Jag har jobbat inom föreningslivet i Axvall i över tjugo år och har många gånger försökt få till en bättre dialog med kommunen. Nu har vi hittat ett koncept där vi ska göra något riktigt positivt för Axvall, säger Stig Larsson, ordförande i Axvallsalliansen.

Tillsammans med Axvallsbon Sven-Ove Andersson påbörjades arbetet med kommunen. Många planeringsmöten har genomförts och nu är det alltså dags att köra igång. Först ut är nulägesdialogen tillsammans med invånarna i Axvall.  Därefter genomförs nulägesdialoger med Varnhem, Eggby och Ardala. Två ska genomföras under våren och två under hösten.

- Utifrån resultatet av dialogerna påbörjas sedan ett samarbete med varje ort för att fortsätta arbetet med att utveckla kommunen. Det är viktigt med ett nuläge att utgå från. Målet är att tillsammans skapa förutsättningar för tillväxt i hela kommunen, säger Peter Blom, utvecklingsledare i Skara kommun.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom

Relaterad media