2023-10-06 11:04Pressmeddelande

Nu växlar kultur- och fritidsförvaltningen upp

Camilla Helander och Jytte Rixman Svantesson

Rekryteringen av två enhetschefer till kultur- och fritidsförvaltningen är avslutad. I september tillkännagavs rekryteringen av en ny bibliotekschef. Nu är rekryteringen av den nya fritidschefen också klar. De nya tillsättningarna ger förvaltningen möjlighet att växla upp arbetet med flera utvecklingsprojekt.

- Jag ser det som en jätteviktig del att vi stärker upp fritidssidan, vi har en stor expansiv period framför oss på fritidssidan och i hela förvaltningen, säger förvaltningschef Jytte Rixman-Svantesson

Båda enhetscheferna tillträder sina tjänster 1 januari. Som tidigare meddelats har Tobias Bengtsson fått tjänsten som bibliotekschef. Ny fritidschef blir Anders Svensson, som ser fram emot att få fortsätta utveckla möjligheterna till ett givande fritidsutbud.

- Jag växte upp i Skara så det känns väldigt inspirerande att komma ”hem” och arbeta med fritidsutbudet för skaraborna, säger Anders.

Anders kommer närmast från en tjänst i Skövde kommun som enhetschef för Hallar och Arenor. Han har ett stort idrottsintresse och har ett driv för att finna lösningar som gynnar invånarna.

- Att ha goda möjligheter att utöva sina fritidsintressen skapar en trivsam kommun som man vill bo och verka i, tillägger Anders.

Nuvarande fritidschefen Camilla Helander går in i en ny roll som utvecklingsledare. Rollen kommer att vara mer inriktad på de stora utvecklingsprojekt som pågår på fritidssidan i förvaltningen. Dels handlar det om den fortsatta utbyggnaden av Vilan från fritidsområde till idrotts- och eventområde, som är i full gång efter det rekordstora tillskottet av medel från delfinansiären Sparbanken Skaraborg. Dels handlar det om den fortsatta utvecklingen av Petersburgsområdet.

- Det känns så bra att kunna gå parallellt med en ny kollega och att vi tillsammans kan fortsätta våra unika fritidssatsningar i Skara, avslutar Camilla Helander.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Jytte Rixman-Svantesson
Förvaltningschef kultur och fritid
Jytte Rixman-Svantesson