2020-09-03 12:16Pressmeddelande

Nu utreds frågan hur Varnhems pizzeria kan vara kvar

null

Varnhem har varit föremål för den senaste tidens lokala debatter i media och på Facebook. Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 2 september fattade de förtroendevalda politikerna beslut om att tjänstemännen ska titta på möjligheten att pizzerian i Varnhem ska kunna vara kvar i samma fastighet. Utredningen ska finnas som underlag till beslut vid nästa Kommunstyrelsesammanträde den 7 oktober.

Utredningen ska ha en helhetssyn på Varnhem och få med flera olika perspektiv och behov. I uppdraget till tjänstemännen nämner man särskilt landsbygdsstrategin, stadgarna för Varnhems kulturmiljös ekonomiska förening, uppdraget kring den nya översiktsplanen i kommunen, detaljplan för Simmesgården, strategi för turism och besöksnäring, den fördjupade översiktsplanen för Varnhem och Ljungstorp, nulägesrapporten som kommunens insatser i Varnhem från 2013 samt bostadsförsörjningsprogrammet.

– Vi har nu tagit emot uppdraget att utreda frågan till nästa möte hur nuvarande verksamhet kan vara kvar i fastigheten. Utifrån de behov som finns får vi visa alternativens konsekvenser, ekonomi och förutsättningar, säger kommundirektör Gustaf Olsson.

Arbetsgruppen som ska ta fram underlaget kommer att bestå av tjänstemän som arbetar med frågor som näringsliv, underhåll, infrastruktur, plan och besöksnäring, men även det kommunala bolaget Centrumbostäder kommer att delta i arbetet. Arbetet kommer att ske i dialog med pizzeriaägaren i Varnhem.

I yrkandet till Kommunstyrelsen står det:

”Målet är att förstärka Varnhems identitet och fortsatta utveckling genom att lyfta fram platsspecifika kärnvärden, binda samman byn samt att ny bebyggelse och ombyggnationer ska anpassas till den kulturhistoriska miljön. De fyra fokusområden som ska vävas samman är bostadsutvecklingen, besöksnäringen, trafik och gaturum och rekreation. Det innebär specifikt att ett helhetsgrepp tas för att binda samman det blivande bostadsområdet Simmesgården med centrum vid den gamla affären och kyrkans parkering och vidare till klosterområdet även kopplingen via gc-vägar till kollektivtrafik och parkeringsmöjligheter vid skolan och den nya trafikplatsen vid väg 49.”


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten