2018-09-11 15:17Pressmeddelande

Nu startar ombyggnaden av Hötorget

null

Hötorget kommer att bli mer flexibelt, bättre belyst, ha fler sittplatser och det blir lättare att orientera sig. Torget ska upplevas tryggare och framförallt bli en plats att vara stolt över. Gestaltningen av Hötorget är baserad på de önskemål som inkommit från boende, näringsidkare och besökare, och vad budgeten kunnat tillåta.

Från och med nu och tre månader framåt kommer Hötorget att vara avstängt för att få en rejäl ansiktslyftning. Syftet med att fräscha upp torget är dels att möta det medborgarlöfte som finns om att öka den upplevda tryggheten i Skara. Men det handlar också om att öka dragningskraften till platsen. Målet är att skapa en plats som lättare kan tillgodose besökares och boendes behov, en plats människor vill gå till och stanna på. En plats som ger en stolthet över staden.

En av nyheterna är möjligheterna till rgb-belysning, alltså belysning med grundfärgerna rött, grönt och blått ljus, vilka tillsammans kan bilda valfri färg. När arbetet är klart kommer olika högtidsdagar och flaggdagar att uppmärksammas med den färgade belysningen.

Under tiden som arbetet pågår kommer torget att vara avstängt. Inga gatuavstängningar är planerade än så länge, men några parkeringsytor kommer att påverkas under byggtiden. Arbetet beräknas vara klart den 10 december.

Kontaktperson

Tobias Gunnarsson, planarkitekt
Telefon 0511-325 74
tobias.gunnarsson@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten