2018-11-15 07:00Pressmeddelande

Nu stärker vi biblioteket i Skara

null

Stifts- och landsbiblioteket i Skara har tilldelats statsbidrag om 550 000 kr från Statens kulturråd. Kulturrådet genomför på regeringens uppdrag en satsning 2018–2020 för att stärka folkbiblioteken i Sverige. Syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Det är ett tillfälligt stöd till kommunerna som syftar till att ge långsiktiga effekter för att nå fler samt öka inkludering och delaktighet.

– Det är fantastiskt! Vi måste ta varenda möjlighet att få bidrag till att stärka kulturen i Skara. Tanken med bidraget är att vi kan göra något som vi normalt inte har råd med att göra på daglig basis inom biblioteksverksamheten, säger kulturchef Åsa Veghed.

Vad är det för projekt som ni har beviljats för?

– I det här projektet vill vi arbeta uppsökande och utåtriktat mot barn och unga med läsfrämjande insatser som kan vara i form av bokläsning på flera språk, barnteater, musik, dans, teater, utställningar, kreativt skapande. Vi vill därför arbeta med kulturutövare som kan flera språk. Vi vill framförallt nå barn och unga som inte upptäckt biblioteket ännu. Vi tror på att tillgång till läsning, kreativitet och kultur ökar gemenskapen och skapar en hållbar social utveckling och en ökad trygghet. Så nu ska vi projektanställa en bibliotekarie på ett år. Jättekul, lyser kulturchefen i Skara kommun.

För mer information

Kontakta Åsa Veghed, 0511-320 65. Åsa finns tillgänglig för frågor fram till kl. 13.30 torsdagen den 15 november. Därefter hänvisas frågor under torsdagen till presskontakt Edith Beckman.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten