2017-05-04 11:00Pressmeddelande

Nu ska Kata Gård invigas!

null

Byggnationen av ett arkeologiskt skydd, ”Överbyggnaden i Varnhem”, över Sveriges kanske äldsta kristna rum är nu klar. Den ska skydda ruinen efter en av Sveriges äldsta kyrkor, en privat gårdskyrka från vikingatiden. Samtidigt kommer byggnaden också att ha funktionen som informationsbyggnad.

Invigning av Kata Gård - Varnhem

Den 7 maj kl 13.00 är det dags för invigning av Kata Gård som nu blir det officiella namnet på området uppe på kullen bakom Klosterkyrkan i Varnhem. Platsen har fått sitt namn efter Kata, kvinnan som härskade på storgården under vikingatidens slutskede.

Själva invigningen förrättas av landshövding Lisbeth Schultze. Därmed hälsas nu allmänheten välkommen att ta del av Varnhems unika historia. Nu är det Västergötlands museum som står för drift och verksamhet, och i samband med invigningen presenteras en helt ny utställning som kallas Kristna vikingar i Varnhem.

- Här berättar vi om vikingatiden i Västergötland, om kristnandet, om resorna västerut, om människorna i Varnhem och om livet på den stora gården som låg här för 1000 år sedan, säger Maria Vretemark på Västergötlands museum.

Vernissage på Västergötlands museum i Skara

Direkt efter invigningen av Kata Gård i Varnhem är det dags för ytterligare en vernissage.

Utställningen Kata och Kättil öppnar kl 15:30 samma dag på Västergötlands museum inne i Skara. Där visas de arkeologiska fynden som hittats i samband med utgrävningarna i Varnhem och där möter du också vikingakvinnan Kata som rekonstruerats av modellmakaren Oscar Nilsson.

Varnhems unika historia

Åren 2005-2008 och 2015-2016 har Västergötlands museum genomfört arkeologiska utgrävningar i Varnhem inom forskningsprojektet Varnhem innan munkarna kom. Varnhem visar sig vara en av de viktigaste historiska platserna i Västergötland och i Sverige och med fynden i Varnhem måste Sveriges historia skrivas om. Här finns en kristen gravplats som började användas redan på 900-talet – sensationellt tidiga dateringar! Runt omkring ligger de äldre gravhögarna från järnåldern som visar att gårdens historia går långt tillbaka i forntiden.

Arkitekt Magnus Silfverhielm

Det är arkitekten och professorn i arkitektur Magnus Silfverhielm från AIX arkitekter i Stockholm, som ritat Kata gård. Här möter modern arkitektur 1000-åriga murar.Bygghyttan i Karlsborg AB har utfört själva byggnationen. Under projektperioden har Skara Pastorat varit projektägare. Byggnationen har genomförts tack vare generösa bidrag från Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, Sparbankstiftelsen Skaraborg, Sparbankstiftelsen Lidköping, VG regionen, Grevillis Fond och en privat donation.

Säkrad långsiktighet

En avsiktsförklaring har tecknats mellan Skara kommun, Skara pastorat och Stiftelsen Västergötlands museum. Avsiktsförklaringens mål är att gemensamt verka för att utifrån den unika kulturmiljön utveckla hela Varnhemsområdet och göra det till en destination som är attraktiv även för internationella besökare.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten