2017-02-08 16:10Pressmeddelande

Nu samordnas kommunens integrationsinsatser

null

I december 2016 beslutade kommunfullmäktige att anta en integrationsstrategi för Skara kommun. Nu har Isabelle Waldenvik tillsatts som integrationssamordnare med ansvar att samordna kommunens insatser inom integration.

Strategi och samordning

När integrationsstrategin antogs i fullmäktige i december med bred majoritet var det slutet på en lång process. Förslag och idéer har ventilerats och gått ut på bred remiss, och invånarna har getts möjlighet att tycka till om innehållet. Strategin har tagits fram parallellt med allt det arbete som redan sker i kommunen.

Under resans gång har det framkommit att det finns behov av att arbeta mer förvaltningsövergripande med integration. Därför tillsätts nu en integrationssamordnare med uppgift att samordna arbetet med genomförandet av integrationsstrategin.

Isabelle Waldenvik ny integrationssamordnare

Isabelle Waldenvik har en kandidatexamen i socialpsykologi med masterexamen i socialt arbete. Hon kommer närmast från en tjänst som socialsekreterare i kommunen. Under 2016 arbetade hon hos europaparlamentariker Lars Adaktusson i Bryssel. Isabelle bevakade bland annat socialutskottet som under våren 2016 präglades mycket av flyktingfrågan.

Isabelle kommer ha en stödjande roll i integrationsarbetet internt i kommunen. Hennes första uppgift är att besöka olika delar av kommunen för att få en nulägesbeskrivning och lyssna in förväntningar och behov. Detta ger en god överblick över det arbete som sker i kommunens förvaltningar idag.

- Det ska bli spännande att få vara med och utveckla den nya tjänsten och rollen som integrationssamordnare. För mig är det viktigt att kunna lyfta in värdegrund och sammanhang i integrationsprocessen, samtidigt som vi diskuterar bostäder och sysselsättningsfrågor, säger Isabelle Waldenvik.

Integrationstrategin finns tillgänglig på webben (se Resurslänkar) och i tryckt form på Nya biblioteket.

En handlingsplan för integration har behandlats av kommunstyrelsen den 8 februari. Beslutet blir officiellt efter justering fredagen den 10 februari.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten