2020-08-27 15:38Pressmeddelande

Nu provas mer enhetliga parkeringstider i Skara centrum

null

Det ska bli lättare för besökare att parkera i Skara centrum. Under en testperiod på sex månader införs tre timmars parkering på de större kommunala parkeringsplatserna i stadskärnan.

En kartläggning som gjordes i samband med att Skaras parkeringsstrategi togs fram förra året visade att det finns gott om parkeringsplatser i Skara. Men dialog med invånare och näringsidkare visade samtidigt att platserna inte används optimalt.

Därför beslutades det i december 2019 också om en handlingsplan för att optimera användningen av parkeringsytor. En mobilitetsgrupp tillsattes för att överblicka och genomföra åtgärder.

På torsdagens sammanträde i nämnden för Service och teknik informerade ansvariga tjänstemän om hur arbetet går med att genomföra åtgärder i handlingsplanen. En av de första åtgärderna blir att justera parkeringstiderna så att de bättre överensstämmer med behoven.

Målet med parkeringsstrategin är en attraktivare stad både för handlare, arbetsplatser, boende och besökare. Dessa grupper kan ha mycket olika behov av parkeringstider och det var något som visade sig i den dialog med allmänhet och näringsidkare som föregick parkeringsstrategin. Ett förslag om tre timmars parkering kom från en workshop med näringsidkare.

- Vi har uppskattat att vara med i dialogen. Sparbanken Skaraborg har många medarbetare som pendlar in till vårt kontor och kunder som behöver parkering när de besöker oss. Vi hoppas den här lösningen kan gynna båda sidor. I Skara är det sällan långt att gå oavsett var man parkerar, säger marknadschef Annukka Niva Malmgård på Sparbanken Skaraborg.

Tre timmar i centrum

Nu genomförs på prov enhetligare parkeringstider på de större kommunala parkeringsytorna i stadskärnan. Sammanlagt är det drygt 170 platser som berörs. Där det har varit 1-timmars, 2-timmars eller 4-timmars parkering blir det i stället nu tre timmar. Detta ska skapa mer utrymme för att besöka verksamheterna i centrum utan att stressa besökarna och samtidigt få ett positivt flöde i staden. För de som har behov av att stå längre, till exempel arbetspendlare, finns det gott om platser några hundra meter från själva stadskärnan.

Tretimmarsparkering i stadskärnan:

  • Marumstorget (tidigare 1 timme)
  • Stortorget (tidigare 2 timmar)
  • Södra Kyrkogatan (tidigare 2 timmar)
  • Skoltorget (tidigare 4 timmar)
  • Mors minne (tidigare 4 timmar)

För att parkeringsplatserna utanför den omedelbara stadskärnan ska vara attraktiva för dem som arbetar inne i centrum kan det krävas en översyn av den väg man rör sig från parkeringen. Därför kommer trygghetsvandringar genomföras för att lokalisera brister på anläggningar och stråk som leder från de parkeringsytor som idag är dåligt utnyttjade.

Ändringen av parkeringstider träder i kraft den 1 september och gäller fram till 31 mars. Försöket kommer att utvärderas för att se om det har givit önskad effekt och därefter tas beslut om en eventuell förlängning.

- Det har varit uppskattat att ha med så många olika intressenter i dialogen runt parkeringarna i Skara. Det är många intressen som ska mötas och därför känns det positivt med en provperiod som sedan utvärderas, säger Alma Ohlin som är näringspolitiksansvarig på Fastighetsägarna.

Kontaktpersoner

Malin Tell
Tf planchef Skara Kommun
0511-32023
malin.tell@skara.se

Anders Aubry
Planarkitekt, Skara Kommun
0511-32555
andersdieter.aubry@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten