2017-04-04 08:00Pressmeddelande

​Nu påbörjas renoveringen av Djäkneskolans tak

null

Det finns ett stort behov av att lägga om taket på Djäkneskolan då det i dagsläget har stora brister. Renoveringen påbörjas under denna vecka med byggnation av fasadställning och fortsätter från och med vecka 15 med rivning av befintligt skiffer och därefter nytt tak.

- Det känns väldigt bra att vi kommer igång med takrenoveringen. Taket har idag stora brister med bland annat inläckage, berättar Stellan Carlberg, fastighetsingenjör på Skara kommun.

Totalentreprenör för renoveringen är Sydskiffer AB som har stor erfarenhet av skifferarbeten. Byggkostnaden är beräknad till cirka 6 miljoner. Hela takentreprenaden beräknas vara klar i månadsskiftet september-oktober i år. Det nya skiffertaket levereras från Spanien och är av mycket hög kvalitet. Skifferplattorna är av samma storlek och kulör som det befintligt skiffertaket.

- Utseendemässigt kommer det inte att bli någon större skillnad, alla kommer att känna igen Djäkneskolan, fortsätter Stellan Carlberg.

Samtliga plåtdetaljer kommer att bytas till ny plåt. Delar av smideskonstruktioner och takdekorationer kommer också att renoveras och återmonteras. Arbetena sker i samarbete med Västergötlands museum, som leder den antikvariska kontrollen på plats.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten